Вы здесь

Акафист святому мученику Вонифатию. Икос 4 ( Сборник, 2013)

Икос 4

Слы́шим и мы ева́нгельскую при́тчу, ка́ко блу́дный сын на стране́ дале́че име́ние свое́ ижди́вше, от гла́да душе́внаго в себе́ прише́д, во объя́тия о́тчие притече́, в покая́нии зовы́й: «О́тче! Согреши́х на не́бо и пред тобо́ю». Та́ко и ты, му́чениче Вонифа́тие, не погуби́в себе́, но от роже́ц греха́ отврати́выйся, ко Христу́ обрати́лся еси́. Мы же, исправле́нию твоему́ ра́дующеся, пое́м ти си́це:

Ра́дуйся, глад кре́пок в рабо́те страсте́м испыта́вый; ра́дуйся, Христа́ Бо́га, я́ко хле́ба жива́го, взалка́вый.

Ра́дуйся, пречи́стыя Кро́ве Его́, я́ко и́стиннаго пита́ния, приобщи́выйся; ра́дуйся, я́ко пресла́вным му́чеником приложи́выйся.

Ра́дуйся, на крыле́х трезве́ния к Бо́гу возлете́вый; ра́дуйся, се́рдце свое́ горе́ име́вый.

Ра́дуйся, ко Го́споду си́лой Животворя́щаго Креста́ прише́дый; ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ вене́ц побе́ды.

Ра́дуйся, души́ на́шея сокро́вище нетле́нное; ра́дуйся Це́ркве на́шея украше́ние многоце́нное.

Конец ознакомительного фрагмента.